Herrgårdar

Sjötorps Bygg har stor kunskap av att jobba med finsnickeri och äldre byggnadsvård. Vi har erfarenhet av att arbeta med flertalet av de större godsen i och runtom Södermanland. Forsby herrgård, Spetebyhall, Forsa bruk, Claestorps säteri, Gimmersta säteri, Beckershofs herrgård, Ericsbergs slott, Malstanäs gård, Dylta Bruks herrgård och Hjortsberga säteri har alla haft besök av våra duktiga arbetare. Vi har även byggt Hjortsberga herrgård, en nyproducerad herrgård på 1000 kvm.

Våra murare har gedigen erfarenhet av att både restaurera och montera nya kakelugnar. Vi har även stort kunnande av att mura skorstenar samt personliga och egendesignade eldstäder. Vid flertalet tillfällen har vi byggt designade utvändiga trappor i granit och kalksten. Puts och murningsjobb för restaurering och nybyggnation av fasader är också vardag för våra murare.